PrzedmiotyElityElity IIHerosiTytaniKupcyQuesty
Kapłanka Editis23 lvlKapłanka Editis
Mapa: Torneg (90,8)
Cena sprzedaży: normalnie
Cena skupu: 75%
Maks. za przedmiot: 25k
Skupuje: Pierścienie, Naszyjniki, Konsumpcyjne
Przedmioty: