PrzedmiotyElityElity IIHerosiTytaniKupcyQuesty
Alrik36 lvlAlrik
Mapa: Torneg (62,20)
Cena sprzedaży: normalnie
Cena skupu: 60%
Maks. za przedmiot: 45k
Skupuje: Jednoręczne, Dwuręczne, Półtoraręczne, Pomocnicze, Zbroje, Hełmy, Buty, Rękawice, Tarcze
Przedmioty: