PrzedmiotyElityElity IIHerosiTytaniKupcyQuesty
Sprzedawczyni RóziaSprzedawczyni Rózia
Mapa: Podgrodzie Nithal (33,43)
Cena sprzedaży: tanio
Cena skupu: 50%
Maks. za przedmiot: 500
Skupuje: Konsumpcyjne
Przedmioty: