PrzedmiotySymulator
umiejętności
ElityElity IIHerosiTytaniKupcyQuesty
Werner45 lvlWerner
Mapa: Przedmieścia Karka-han (66,13)