PrzedmiotySymulator
umiejętności
ElityElity IIHerosiTytaniKupcyQuesty
Nufrex26 lvlNufrex
Mapa: Karka-han -> Dom Nufrexa (7,9)