PrzedmiotyElityElity IIHerosiTytaniKupcyQuesty
Alchemik Kalipos17 lvlAlchemik Kalipos
Mapa: Karka-han (88,30)
Przedmioty: Jad wywerny