PrzedmiotyElityElity IIHerosiTytaniKupcyQuesty
Górnik Josuf30 lvlGórnik Josuf
Mapa: Przedmieścia Karka-han -> Szyb zachodni p.4 (51,41)