PrzedmiotyElityElity IIHerosiTytaniKupcyQuesty
Kowal Jaki86 lvlKowal Jaki
Mapa: Ograbar-dun(19,13)
Cena sprzedaży: normalnie
Cena skupu: 70%
Maks. za przedmiot: 100k
Skupuje: Dwuręczne, Zbroje, Hełmy
Przedmioty: