PrzedmiotyElityElity IIHerosiTytaniKupcyQuesty
Prokusia37 lvlProkusia
Mapa: Nithal (28,20) -> Kamienica Prokusii -> Kamienica Prokusi p.1 (7,6)
Cena sprzedaży: normalnie
Cena skupu: 80%
Maks. za przedmiot: 60k
Skupuje: Zbroje, Hełmy, Buty, Rękawice, Neutralne, Torby
Przedmioty: