PrzedmiotyElityElity IIHerosiTytaniKupcyQuesty
Centinia32 lvlCentinia
Mapa: Fort Eder -> Fortyfikacja p.1 (10,6)
Cena sprzedaży: normalnie
Cena skupu: 75%
Maks. za przedmiot: 36k
Skupuje: Jednoręczne, Dwuręczne, Dystansowe, Różdżki, Laski, Tarcze
Ze sklepu można korzystać dopiero po zrobieniu Hero questa (60 lvl).
Przedmioty: