PrzedmiotyElityElity IIHerosiTytaniKupcyQuesty
Trajnalok46 lvlTrajnalok
Mapa: Mythar (27,30)
Cena sprzedaży: tanio
Cena skupu: 70%
Maks. za przedmiot: 200k
Skupuje: Dystansowe, Zbroje, Hełmy, Buty, Rękawice, Tarcze, Neutralne, Strzały
Przedmioty: