PrzedmiotyElityElity IIHerosiTytaniKupcyQuesty
Introprodare3300 lvlIntroprodar
Mapa: Smocze Góry -> Smocza Jaskinia (15, 24)
Cena sprzedaży: drogo
Cena skupu: 50%
Skupuje: nic
Przedmioty: