PrzedmiotySymulator
umiejętności
ElityElity IIHerosiTytaniKupcyQuesty
Moliwia13 lvlMoliwia
Mapa: Torneg -> Dom Moliwii -> Dom Moliwii p.1 (9,7)