PrzedmiotyElityElity IIHerosiTytaniKupcyQuesty
Skryba Mion37 lvlSkryba Mion
Mapa: Nithal (61,58) -> Kamienica Miona (9,9)
Cena sprzedaży: normalnie
Cena skupu: 70%
Maks. za przedmiot: 100k
Skupuje: Neutralne
Przedmioty: