PrzedmiotyElityElity IIHerosiTytaniKupcyQuesty
Antykwariusz Eklektus41 lvlAntykwariusz Eklektus
Mapa: Nithal (57,32) -> Kamienica Eklektusa (4,10) -> Kamienica Eklektusa p.1 (9,5)
Cena sprzedaży: normalnie
Cena skupu: 70%
Maks. za przedmiot: 100k
Skupuje: Neutralne, Książki
Przedmioty: