PrzedmiotyElityElity IIHerosiTytaniKupcyQuesty
Zbrojmistrz Pirez34 lvlZbrojmistrz Pirez
Mapa: Nithal (34,32) -> Kamienica Pireza (11,10)
Cena sprzedaży: normalnie
Cena skupu: 70%
Maks. za przedmiot: 50k
Skupuje: Jednoręczne, Dwuręczne, Półtoraręczne, Zbroje, Hełmy, Buty, Rękawice, Tarcze
Przedmioty: