PrzedmiotyElityElity IIHerosiTytaniKupcyQuesty
Płatnerz Fealavir45 lvlPłatnerz Fealavir
Mapa: Karka-han (85,53) -> Pracownia płatnerza (7,9)
Cena sprzedaży: normalnie
Cena skupu: 70%
Maks. za przedmiot: 100k
Skupuje: nic
Przedmioty: