PrzedmiotyElityElity IIHerosiTytaniKupcyQuesty
Inetor21 lvlInetor
Mapa: Karka-han -> Pracownia Inetora
Cena sprzedaży: normalnie
Cena skupu: 75%
Maks. za przedmiot: 200k
Skupuje: Neutralne