PrzedmiotyElityElity IIHerosiTytaniKupcyQuesty
Kowal Grisza46 lvlKowal Grisza
Mapa: Podgrodzie Nithal (33,57)
Cena sprzedaży: normalnie
Cena skupu: 65%
Maks. za przedmiot: 75k
Skupuje: Jednoręczne, Dwuręczne, Pomocnicze, Zbroje, Tarcze
Przedmioty: