PrzedmiotyElityElity IIHerosiTytaniKupcyQuesty
Kupiec Grand40 lvlKupiec Grand
Mapa: Nithal (35,38)
Cena sprzedaży: drogo
Cena skupu: 75%
Maks. za przedmiot: 170k
Skupuje: Pierścienie
Przedmioty: