PrzedmiotyElityElity IIHerosiTytaniKupcyQuesty
Handlarz Gunari 31 lvlHandlarz Gunari
Mapa: Cygańska Wioska (38,29)
Cena sprzedaży: tanio
Cena skupu: 70%
Maks. za przedmiot: 10k
Skupuje: Jednoręczne, Pomocnicze, Zbroje, Hełmy, Buty, Rękawice, Tarcze, Neutralne, Konsumpcyjne