PrzedmiotyElityElity IIHerosiTytaniKupcyQuesty
Mysiur myświórowy król (w)e2193 lvlMysiur myświórowy król
Miejsce respu: Szlamowe kanały (14,5)
Opis ataku i odporności:
  • Odporności: x/x/x/x
  • Obstawa: Myszwiór piorun (191lvl,mag), Myszwiór grom (193lvl,mag)

Jak dojść: Nithal -> Izba chorych płd. -> Izba chorych płd. - piwnica p.1 -> Izba - piwniczne przejście -> Kanały Nithal -> Szlamowe kanały
Loty: