PrzedmiotyElityElity IIHerosiTytaniKupcyQuesty
Breheret żelazny łeb (w)e2192 lvlBreheret żelazny łeb
Miejsce respu: Przysiółek Valmirów (16,12)
Opis ataku i odporności:
  • Odporności: x/x/x/x
  • Obstawa: 2x Drak Wiecznego szronu (190lvl,tanc), Drak Białych nocy (189lvl,mag), Drak Jeździec wichury (189lvl,łowca)

Jak dojść: Thuzal -> Rozlewisko Kai -> Przysiółek Valmirów
Loty: