PrzedmiotyElityElity IIHerosiTytaniKupcyQuesty
Chryzoprenia (m)e2178 lvlChryzoprenia
Miejsce respu: Występowanie: Święty Dąb (8,8)
Opis ataku i odporności:
  • Odporności: 90/x/90/x
  • Atak: zimno
  • Absorpcja fizyczna: 36694
  • Absorpcja magiczna: 36694
  • Obstawa: Duch lasu (176lvl,mag), Driada Ajgeria (171lvl, łowca), Driada Pteleja (173lvl, łowca), 2x Żywe korzenie (174lvl, woj)

Jak dojść: Thuzal -> Rozlewisko Kai -> Gvar Hamryd -> Święty Dąb
Loty: