PrzedmiotyElityElity IIHerosiTytaniKupcyQuesty
Berserker Amuno (w)e2139 lvlBerserker Amuno
Miejsce respu: Zagniona dolina (44,60)
Opis ataku i odporności:
  • Odporności: x/x/x/x
  • Obstawa: Berserker Ahin 137 lvl, Berserker Kohta 138 lvl

Jak dojść: Eder -> Fort Eder -> Mokradła -> Dolina rozbójników -> Wioska ghuli -> Zaginiona dolina
Loty: