PrzedmiotyElityElity IIHerosiTytaniKupcyQuesty
Qing Long (heros eventowy) Wakacje 2019 (m)heros295 lvlQing Long (heros eventowy) Wakacje 2019
Miejsce respu:
- Okolice Altepetl Mahoptekan
- Okolice Pustyni Shaiharrud
- Okolice Potępionego Zamczyska i Thuzal
Loty: