PrzedmiotyElityElity IIHerosiTytaniKupcyQuesty
Paprotnica różana (heros eventowy) Noc Kupały 2018 (b)heros290 lvlPaprotnica różana (heros eventowy) Noc Kupały 2018
Miejsce respu: Kupalnocka
PUSTYNIA
Pustynia Shaiharrud - wschód - 26,42
Pustynia Shaiharrud - zachód (32,90)
Smocze Skalisko (56,51)
MAHOPTEKI
Altepetl Mahoptekan - 19,47
Dolina Chmur(65,26)
Niecka Xiuh Atl- (12,77)(45,63)
KATAKUMBY
Katakumby Krwawych Wypraw(12,34)
Wschodni Tunel Jaźni(20,38)
Katakumby Opętanych Dusz(18,10)
Komnaty Bezdusznych - sala 1 - (89,48)
Zachodni Tunel Jaźni (39,45)
Komnaty Bezdusznych - sala 2(87,56)

Loty: