PrzedmiotyElityElity IIHerosiTytaniKupcyQuesty
Paprotnica śnieżna (heros eventowy) Noc Kupały 2018 (h)heros200 lvlPaprotnica śnieżna (heros eventowy) Noc Kupały 2018
Miejsce respu: Kupalnocka
MADDOKI
Zawodzące Kaskady (80,49)
Skryty Azyl (35,47)(79,26)
Złota Dąbrowa (32,11)
OKOLICE THUZAL
Grań Gawronich Piór(78,1)(50,58)
Gvar Hamryd - (71,22)
Rozlewisko Kai (34,38)(69,24)(9,59)
Błota Sham Al - (22,26)
PAJĄKI
Pajęczy Las(74, 57)(39,41)
Zapadlisko Zniewolonych - (38,17)
Otchłań Pajęczych Sieci - (11,47)
Dolina Pajęczych Korytarzy (52,17)

Loty: