PrzedmiotyElityElity IIHerosiTytaniKupcyQuesty
Orun (heros eventowy) (ł)heros220 lvlOrun (heros eventowy)
Miejsce respu:
Loty: