PrzedmiotyElityElity IIHerosiTytaniKupcyQuesty
Orun (heros eventowy) (ł)heros220 lvlOrun (heros eventowy)
Miejsce respu:
Loty:
Znoszone helskóry Magiczne helskóry Dumne helskóry
Hełm precyzyjnego cięcia Hełm czujnego oka Hełm opętania duszy Hełm świeżego tropu Hełm hartu ducha
Strzelisty hełm niebios Smolisty kaptur ważki Andwaranaut