PrzedmiotyElityElity IIHerosiTytaniKupcyQuesty
Krukor (heros eventowy) (ł)heros40 lvlKrukor (heros eventowy)
Miejsce respu:
Loty: