PrzedmiotyElityElity IIHerosiTytaniKupcyQuesty
Krukor (heros eventowy) (ł)heros40 lvlKrukor (heros eventowy)
Miejsce respu:
Loty:
Spętanie żaru Spętanie wyładowań Spętanie chłodu
Quernbiter Mjolnir Gungir Kusza łowcy wiewiórek Wspomnienie Ginnungagap Gambanteinn
Krucze naramienniki pamięci Krucze naramienniki myśli Krucze naramienniki pragnienia