PrzedmiotyElityElity IIHerosiTytaniKupcyQuesty
Dendroculus (w)e2240 lvlDendroculus
Miejsce respu: Jak dojść: Altepetl Mahoptekan -> Źródło Zakorzenionego Ludu -> Jaskinia Korzennego Czaru p.2 - sala 1 -> Jaskinia Korzennego Czaru p.1 - sala 1 -> Jaskinia Korzennego Czaru p.1 - sala 2 -> Jaskinia Korzennego Czaru p.1 - sala 4 -> Jaskinia Korzennego Czaru p.2 - sala 2 -> Jaskinia Korzennego Czaru p.1 - sala 1 -> Źródło Zakorzenionego Ludu
Loty: