PrzedmiotyElityElity IIHerosiTytaniKupcyQuesty
Xamedi (heros eventowy) (m)heros75 lvlXamedi (heros eventowy)
Miejsce respu: Okolice Andarum:
-Andarum Ilami - (4,36), (37,22), (3,48)
-Skały Mroźnych Śpiewów - (6,31), (40,53)
-Cmentarzysko szerpów (10,13), (11,44)
Okolice Kwiecistego Przejścia:
-Głuchy Las - (32,12)
-Zapomniana Ścieżyna - (41,25), (7,55)
Gnolle:
-Radosna Polana - (44,40)
-Wioska Gnolli - (52,11)
Okolice Nithal:
-Nithal - (85,35)
-Nizina Wieśniaków - (84, 41), (83, 52)
-Bagna Chojraków - 50,26
-Zachodnia Rubież - (3,37), (33,13)
-Winnica Meflakasti - (20,15)
-Szumiąca Gęstwina - (18,39)
-Baszta Wilczych Kłów - (29,31)
Okolice Eder:
-Moczary Rybiego Oka - (22,67)
-Uroczysko Wodnika - (21,73)

Loty: