PrzedmiotyElityElity IIHerosiTytaniKupcyQuesty
Xango (heros eventowy) (w)heros300 lvlXango (heros eventowy)
Miejsce respu: ?Thuzal - (62,56)
?Korytarz Zagubionych Marzeń - (25,23)
?Sala Mroźnych Strzał - (56,52)
?Sala Mroźnych Szeptów - (19,7)
?Sala Lodowej Magii - (49,6)
?Drzewo Życia p.1(7,15)
?Drzewo Życia p.2 (2,9)
?Katakumby Gwałtownej Śmierci - (39,22), (29,7)
?Katakumby Odnalezionych Skrytobójców (21,28)
?Katakumby Krwawych Wypraw - (59,30)
?Katakumby Opętanych Dusz (17,8)
?Katakumby Poległych Legionistów
?Zachodni Tunel Jaźni - (22,5)
?Grobowiec Seta(26,38)
?Komnaty Bezdusznych - sala 2(75,6)
?Komnaty Bezdusznych - sala 1 (45,3)
?Jaskinia Smoczej Paszczy p.1(34,21)
?Jaskinia Smoczej Paszczy p.2 (24,15)
?Smocze Skalisko - (85,59)
?Świątynia Hebrehotha - przedsionek(9, 15)
?Pustynia Shaiharrud - zachód (24,38)
?Skały Umarłych (52,23)
?Jaskinia Szczęk - (11,28)
?Grota Poświęcenia - (21,19)
?Jaskinia Próby - (41,18)
?Altepetl Mahoptekan (53,64)
?Mictlan p7
?Mictlan p8

Loty: