PrzedmiotyElityElity IIHerosiTytaniKupcyQuesty
Szczerzykieł Sześciołapy (heros eventowy) Wielkanoc 2017 (m)heros240 lvlSzczerzykieł Sześciołapy (heros eventowy) Wielkanoc 2017
Miejsce respu: Esteria - 78,66
Katakumby Poległych Legionistów - 10,15
Pustynne Katakumby - 19,12
Pustynne Katakumby - sala 1 - 15,25
Katakumby Odnalezionych Skrytobójców - 12,27
Zawodzące Kaskady - 24,9
Niecka Xiuh Atl - 47,85
Ruiny Pustynnych Burz - 32,39 - 32,29
Złota Dąbrowa - 45,6
Bagna Umarłych - 47,75 - 47,78
Skryty Azyl - 19,53
Ruiny Pustynnych Burz - 32,39
Altepetl Mahoptekan - 18,73
Oślizgłe Przejście - sala 1 - 17,54
Mechata Jama p.2 - 7,12
Katakumby Opętanych Dusz - 22,4 - 9,24
Zatrute Torfowiska - 60,30 - 33,27
Mglista Grota p.1 - sala 2 - 14,8
Korytarz Porzuconych Nadziei - 17,8
Mglisty Las - 2,51
Dolina Pełznącego Krzyku - 13,31
Dolina Chmur - 50,58 - 60,39

Loty: