PrzedmiotyElityElity IIHerosiTytaniKupcyQuesty
Heimdagr (heros eventowy) Gwiazdka 2016 (w)heros290 lvlHeimdagr (heros eventowy) Gwiazdka 2016
Miejsce respu:
- Niecka Xiuh Atl [59,88][9,89]
- Katakumby Opętanych Dusz [25,41]
- Choinkowy las [55,58]
- Podgrodzie Nithal [41,15]
- Rozlewisko Kai - [7,13] [32,38]
- Komnaty Bezdusznych - sala 1 - [71,57]
- Ruiny Pustynnych Burz [2,43] [45,30]
- Stare Sioło [41,38]
- Przedmieścia Karka-han [39,5]
- Komnaty Bezdusznych - sala 1 - [39,37]
- Wschodni tunel jaźni [86,9] [14,57]
- Altepetl Mahoptekan - [18,73]
- Winnica Meflakasti - [88,20]
- Katakumby Odnalezionych Skrytobójców [11,27]
Loty: