PrzedmiotyElityElity IIHerosiTytaniKupcyQuesty
Lokhar (heros eventowy) Gwiazdka 2016 (m)heros55 lvlLokhar (heros eventowy) Gwiazdka 2016
Miejsce respu:
- Stukot Widmowych Kół
- Andarum Ilami
- Stary Kupiecki Trakt - [19,22]
- Zapomniana Ścieżyna [18,45]
- Złowrogie Bagna [90,12][58,55]
- Wioska Gnolli [29,36][15,19]
- Zapomniany Szlak [27,26][27,36]
- Sosnowe odludzie [55,25]
- Spokojne Przejście [27,17]
- Wioska Ghuli - [24,49][52,4]
- Kamienna Jaskinia - [18,12]
- Mokradła [36,54]
- Uroczysko [23,32]
- Opuszczony Bastion [45,13] [23,54]
- Dolina Yss [23,32]
- Warczące Osuwiska [37,86]
- Gościniec Bardów - [24,4] [10,34]
- Zdradzieckie Przejście [58,46]
- Nizina Wieśniaków [11,36] [37,51]
Loty: