PrzedmiotyElityElity IIHerosiTytaniKupcyQuesty
Lokhar (heros eventowy) Gwiazdka 2016 (m)heros55 lvlLokhar (heros eventowy) Gwiazdka 2016
Miejsce respu:
- Stukot Widmowych Kół
- Andarum Ilami
- Stary Kupiecki Trakt - [19,22]
- Zapomniana Ścieżyna [18,45]
- Złowrogie Bagna [90,12][58,55]
- Wioska Gnolli [29,36][15,19]
- Zapomniany Szlak [27,26][27,36]
- Sosnowe odludzie [55,25]
- Spokojne Przejście [27,17]
- Wioska Ghuli - [24,49][52,4]
- Kamienna Jaskinia - [18,12]
- Mokradła [36,54]
- Uroczysko [23,32]
- Opuszczony Bastion [45,13] [23,54]
- Dolina Yss [23,32]
- Warczące Osuwiska [37,86]
- Gościniec Bardów - [24,4] [10,34]
- Zdradzieckie Przejście [58,46]
- Nizina Wieśniaków [11,36] [37,51]
Loty:
Buława szorstkiego lodu Kruszyciel zmarzlin Lodowy ząb kolosa Zamrożone serce płomienistego Przeszycie spadających sopli Puklerz zaklętego szronu
Puchowe cichobiegi Lokhara Mroźne buty Lokhara Zamrożone ciżemki Lokhara Oszronione kamasze Lokhara Śnieżne kroki Lokhara Lodowe cholewy Lokhara
Pazury śnieżnej zmory Lekki chwyt zawieruchy Rękawice lodowatego sługi Owijacze strażnika przerębli Łapacze spadających sopli Lodowe pięści mroźnego