PrzedmiotyElityElity IIHerosiTytaniKupcyQuesty
Królowa śniegu (m)e2124 lvlKrólowa śniegu
Miejsce respu: Kryształowa Sala Smutku (31,21)
Opis ataku i odporności:
  • Odporności: x/x/x/x
  • Absorpcja fizyczna: 17316
  • Absorpcja magiczna: 17316
  • Obstawa: Mroźny golem 120 lvl, Lodowy golem 118 lvl

Jak dojść: Ithan -> Teleport do Śnieżna grota -> Lodowa sala -> Kryształowa grota 1-3 -> kryształowa grota zejście lewe-prawe -> Kryształowa grota p.4 -> Kryształowa sala smutku
Loty: