PrzedmiotyElityElity IIHerosiTytaniKupcyQuesty
Gobbos (b)e240 lvlGobbos
Miejsce respu: Werbin->Las goblinów->Morwowe Przejście->Podmokła Dolina (30,22)->Jaskinia Pogardy
Loty: