PrzedmiotyElityElity IIHerosiTytaniKupcyQuesty
Nocula (heros eventowy) (w)heros280 lvlNocula (heros eventowy)
Miejsce respu: Noc Kupały (57,88)(2,52) Zachodni Tunel Jaźni (24,45)(59,9) Altepetl Mahoptekan (2,65)(53,63)(39,18) Pustynne Katakumby - sala 2 (22,30) Niecka Xiuh Atl (27,13)(29,27) Złota Góra p.3 (13,19) Oztotl Tzacua p.2 - sala 1 (12,14) Dolina Chmur(16,52) Mglisty Las (56,19) Komnaty Bezdusznych - sala 2 (18,40)(87,45) Winnica Meflakasti (52,19) Komnaty Bezdusznych - sala 1 (77,59)(52,13) Katakumby Opętanych Dusz (22,38) Złota Dąbrowa (56,3) Ruiny Pustynnych Burz (26,42) Katakumby Odnalezionych Skrytobójców (22,25) Korytarz Porzuconych Marzeń (23,6) Katakumby Poległych Legionistów (29,16) Przedmieścia Karka-han (39,5) Skryty Azyl (13,53)
Loty: