PrzedmiotyElityElity IIHerosiTytaniKupcyQuesty
Północnica (heros eventowy) (m)heros60 lvlPółnocnica (heros eventowy)
Miejsce respu: Noc Kupały (40,8) Zburzona Twierdza (36,3)(24,19)(44,39) Zapomniany Szlak (47,13)(4,28) Świątynia Andarum (11,9) Stare Ruiny (75,5) Mroczny Przesmyk (17,12) Bagna Chojraków (18,36) Opuszczony Bastion (34,31) Skały Mroźnych Śpiewów (33,18)(10,43) Cmentarzysko Szerpów (10,14)(19,56) Krypta Świątyni Andarum (21,30) Biblioteka Andarum (15,14)(12,46) Kopalnia Margorii(16,24) Trupia przełęcz (54,40)(33,88) Erem Czarnego Słońca - sala wejściowa (10,7) Erem Czarnego Słońca - północ(16,14) Zdradzieckie Przejście (9,40)(85,34)(27,44) Sosnowe Odludzie (14,48) Wioska Gnolli (19,49) Kanion Straceńców (43,59)(39,30) Labirynt Margorii (51,10) Księżycowe Wzniesienie(49,7)
Loty: