PrzedmiotyElityElity IIHerosiTytaniKupcyQuesty
Emett Dalton (heros eventowy) (h)heros175 lvlEmett Dalton (heros eventowy)
Miejsce respu: - Chicken Creek
- Zapomniany Las
- Rozległa Równina
- Zejście do kanałów
- Kanały Nithal
- Szczerba Samobójców
- Gvar Hamryd
- Rozlewisko Kai
- Przysiółek Valmirów
- Komnata Czarnej Perły
- Wyspa Ingotia
- Grań Gawronich Piór
- Sala Królewska
- Zalana Grota

Loty: