PrzedmiotyElityElity IIHerosiTytaniKupcyQuesty
Bob dalton (heros eventowy) (b)heros75 lvlBob dalton (heros eventowy)
Miejsce respu: - Chicken Creek
- Kopalnia Margorii
- Margoria Sala Królewska
- Mroczny Przesmyk
- Zapomniany Szlak
- Andarum Ilami (cała świątynia w środku, włącznie z magazynami)
- Skały Mroźnych Śpiewów
- Cmentarzysko Szerpów
- Sosnowe Odludzie
- Trupia Przełęcz
- Księżycowe Wzniesienie
- Bagna Chojraków

Loty: