PrzedmiotyElityElity IIHerosiTytaniKupcyQuesty
Kong Ka (tytan eventowy) (w)tytan40 lvlKong Ka (tytan eventowy)
Miejsce respu: -
Loty: