PrzedmiotyElityElity IIHerosiTytaniKupcyQuesty
Marlloth Malignitas (b)e2214 lvlMarlloth Malignitas
Miejsce respu: Ołtarz Pajęczej Bogini
Jak dojść: Thuzal -> Gildia Teologów - przedsionek -> Gildia Teologów -> Korytarz za ołtarzem -> Przejście do jaskiń -> Jaskinie -> Zatopione Sztolnie p.1 -> Zatopione Sztolnie p.2
Loty: