PrzedmiotyElityElity IIHerosiTytaniKupcyQuesty
Edward Czarnomordy Tracz (heros eventowy) (b)heros240 lvlEdward Czarnomordy Tracz (heros eventowy)
Miejsce respu: - Tortuga (79,44), (52,52)
- Altepetl Mahoptekan (19,11), (44,55)
- Arachnitopia p.4 (22,38)
- Arachnitopia p.2 (21,7)
- Oztotl Tzacua p.2 - sala 1 (11,18)
- Pajęczy Las (20,17)
- Złota Dąbrowa (21,20)
- Niecka Xiuh Atl (29,39)
- Mglisty Las (31,33)
- Dolina Chmur (53,33)
- Zawodzące Kaskady (16,60)

Loty: