PrzedmiotyElityElity IIHerosiTytaniKupcyQuesty
Śnieguch (heros eventowy) (m)heros230 lvlŚnieguch (heros eventowy)
Miejsce respu: -Zawodzące Kaskady (2,59)
-Altepetl Mahoptekan (36,53)
-Zimna Kraina
-Mglisty Las (26,18)
-Złota Dąbrowa(50,39)
-Mechata Jama p.1 sala.1 (13,15)
-Oztotl Tzacua p.2 sala 1 (13,15)
-Oztotl Tzacua p.3 - sala 1 (14,10)
-Skryty Azyl (27,40)
-Niecka Xiuh Atl (41,28)
-Głuchy Las (44,49)
-Mglista Grota p.1 - sala 1 (18,7)
-Pajęczy Las (20,49)
-Złota Góra p.1 (9,9)
-Rozległa Równina

Loty: