PrzedmiotyElityElity IIHerosiTytaniKupcyQuesty
Kong Ha (tytan eventowy - wakacje 2014) (w)tytan210 lvlKong Ha (tytan eventowy - wakacje 2014)
Miejsce respu: Skarbiec Kong Ha
Loty:
Berdysz prawdanego strażnika Przeklęty złoty khutar Oko wzburzonego monsunu Kołczan złotych strzał Kaftan przebiegłego tygrysa Tunika mistrza medytacji Złota zbroja radży Złota zbroja bramina Złocisty hełm kapitana Złoty szyszak mistyka Pozłacana przyłbica Ochrona królewskiego gwardzisty Płytowe rękawice piechura Złota egida samrata Wspaniały pawęż kumara Przebłysk złudnej nadziei
Królewska korona IV Królewskie rękawice IV