PrzedmiotyElityElity IIHerosiTytaniKupcyQuesty
Kong Ha (tytan eventowy - wakacje 2014) (w)tytan210 lvlKong Ha (tytan eventowy - wakacje 2014)
Miejsce respu: Skarbiec Kong Ha
Loty: