PrzedmiotyElityElity IIHerosiTytaniKupcyQuesty
Miłośnik rycerzy (w)e2108 lvlMiłośnik rycerzy
Miejsce respu: Sala zamarzniętych kości (58,57)
Opis ataku i odporności:
  • Odporności: 51/51/0/0
  • Obstawa: samotny

Jak dojść: Ithan -> Teleport do Śnieżna grota p1 -> p2 -> p3 -> Lodowa sala -> Przejście zamarzniętych kości -> Sala zamarzniętych kości
Loty: