PrzedmiotyElityElity IIHerosiTytaniKupcyQuesty
Pancerna Bolita (w)elita235 lvlPancerna Bolita
Miejsce respu: Niecka Xiuh Atl, Dolina Chmur, Altepetl Mahoptekan
Loty: