PrzedmiotyElityElity IIHerosiTytaniKupcyQuesty
Opieszały Maddok (w)elita224 lvlOpieszały Maddok
Miejsce respu: Skryty Azyl, Zawodzące Kaskady, Złota Dąbrowa, Mglisty Las
Loty: